• Uw winkelmand is momenteel leeg.

Boetiek Trend
Ondernemingsgegevens
Bvba Boetiek Trend
Maalsesteenweg 317, 8310 Sint kruis
info@trendboetiek.be
050/370555
Ondernemingsnummer: BE0442304360

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Boetiek Trend, een BV met maatschappelijke zetel te Maalsesteenweg 317, 8310 Sint kruis. Ondernemingsnummer, Be0442304360, RPR Gent, afdeling Brugge (hierna genoemd ”Boetiek Trend”).
Biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Boetiek Trend moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Boetiek Trend aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de
prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet ‘up-to-date’ is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Boetiek Trend niet. Boetiek Trend is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Boetiek Trend is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of
leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Boetiek Trend.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Boetiek Trend. Boetiek Trend kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Hoe een bestelling plaatsen?

 • U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.
 • Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces:
 • Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.
 • Kies de leveringswijze: thuis, bij familie of vrienden, op uw werk, …
 • Selecteer de gewenste betalingswijze.
  • De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
   • Bancontact
 • Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.
 • Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.

Boetiek Trend is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De levering van het bestelde artikel gebeurt in de Benelux op het door de klant opgegeven
adres of door afhaling in onze winkel.

Boetiek Trend streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen na betaling van de som van de bestelling. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de Benelux, uitzonderingen kunnen aangevraagd worden via info@trendboetiek.be.

De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Leveringsvoorwaarden:

 • De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.
 • Er wordt enkel geleverd in de Benelux. Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden.
 • Leveringen gebeuren op werkdagen.
 • De zendingen worden met Bpost geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel
  aangegeven.
 • Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.
 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Boetiek Trend. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Boetiek Trend was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Boetiek Trend.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Boetiek Trend te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Boetiek Trend.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Boetiek Trend
(info@trendboetiek.be, 050/370555, Maalsesteenweg 317, 8310 Sint kruis) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van
het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag
waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Boetiek Trend heeft
meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Boetiek Trend (Maalsesteenweg 317, 8310 Sint-Kruis).

De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 8 EUR . Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Boetiek Trend zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Boetiek Trend alle tot op dat moment van de
klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Boetiek Trend op de goederen terug ontvangen heeft van de klant, of totdat de klant heeft dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Boetiek Trend geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Boetiek Trend betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
  schommelingen op de financiële markt waarop Boetiek Trend geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Boetiek Trend specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen te verrichten
 • verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

Artikel 8: Klantendienst
Boetiek Trend is bereikbaar op het telefoonnummer 050/37.05.55, via email
op info@boetiektrend.be of per post op het volgende adres Maalsesteenweg 317, 8310 Sint-Kruis. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Boetiek Trend respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens

Bestellen op www.trendboetiek.be houdt automatisch in dat je ons toestaat om je persoonsgegevens te gebruiken voor alle aspecten van het klantenbeheer: administratie, beheer van bestellingen, leveringen, marketing en reclame.

Boetiek Trend zal deze gegevens nooit met derden delen. Je kan ook op elk moment inzage vragen in deze gegevens of vragen om ze te wijzigen of te schrappen. Ook als je geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen, kan je je laten schrappen uit ons adressenbestand. Stuur daarvoor gewoon een bericht naar info@trendboetiek.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Boetiek Trend heeft dus geen toegang tot uw paswoorden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@trendboetiek.be of telefonisch 050/370555.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

2 soorten cookies:
• Technische cookies of functionele cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de
ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website
niet meer opnieuw in te geven.
• Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te
verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren.

Let wel: wij verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins persoonlijk geanalyseerd. Jouw toestemming door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website.

Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Boetiek Trend om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Boetiek Trend. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Boetiek Trend heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit
reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om
klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.